Dla Dłużnika

Szanowni Państwo,

zapytania dotyczące reklamacji oraz rozliczeń związanych z wierzytelnościami postawionych w stan likwidacji funduszy wierzytelności, tj:

  • EGBW 2 FIZ NFW w likwidacji
  • Debito FIZ NFW w likwidacji
  • Centauris 2 FIZ NFS w likwidacji
  • Centauris 3 FIZ NFW w likwidacji
  • Universe FIZ NFW w likwidacji
  • Universe 2 FIZ NFW w likwidacji
  • Universe 3 FIZ NFW w likwidacji
  • GBW Platinum FIZ NFW w likwidacji
  • GetPro FIZ NFW w likwidacji

Prosimy kierować do:

White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Sienna 75 (budynek 1 Sienna Center), 00- 833 Warszawa

tfi@whitebergtfi.pl