Sygnalista

Dowolna osoba może dokonać anonimowego zgłoszenia w jeden z niżej wskazanych sposobów:

  1. w formie elektronicznej na adres: sygnalista@capitea.pl
  2. w formie pisemnej przesłanej za pośrednictwem poczty wewnętrznej lub zewnętrznej, w kopercie opatrzonej napisem „Poufne” zaadresowanej do Compliance Officera na adres: Capitea S.A. al. Jana Pawła II 19, 00 – 854 Warszawa
  3. w przypadku pozyskania informacji o nieprawidłowościach w działalności Kadry menadżerskiej – w formie pisemnej przesłanej za pośrednictwem poczty wewnętrznej lub zewnętrznej, w kopercie opatrzonej napisem „Poufne” zaadresowanej do Prezesa Zarządu (z dopiskiem „do rąk własnych”) na adres: Capitea S.A. al. Jana Pawła II 19, 00 – 854 Warszawa,
  4. w przypadku pozyskania informacji o nieprawidłowościach w działalności Zarządu Spółki – w formie pisemnej przesłanej za pośrednictwem poczty wewnętrznej lub zewnętrznej, w kopercie opatrzonej napisem „Poufne” zaadresowanej do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki lub Przewodniczącego Komitetu Audytu (z dopiskiem „do rąk własnych”) na adres: Capitea S.A. al. Jana Pawła II 19, 00 – 854 Warszawa