O nas

capitea.pl

Misją Capitea jest wykonywanie Planu Restrukturyzacyjnego w sposób umożliwiający wykonanie Układu oraz doprowadzenie do maksymalnie wysokiego poziomu spłat wierzytelności układowych.

Plan Restrukturyzacyjny będący podstawą zatwierdzonego Układu zakłada, że do marca 2028 r. rozliczone zostanie 1,3 mld zł zobowiązań dawnej Grupy GetBack, z czego około 700 mln zł zobowiązań nieobjętych Układem oraz około 600 mln zł tytułem spłat rat układowych

Najważniejsze daty

 • 2021
  lipiec
  Zmiana nazwy spółki na Capitea S.A.
 • 2019
  czerwiec
  Sąd Rejonowy we Wrocławiu na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2019 r. zatwierdził układ GetBack S.A. z wierzycielami
 • 2018
  lipiec
  przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy spraw Upadłościowych i Rest...
 • 2016
  Czerwiec
  Nabycie 100% akcji GetBack przez Abris Capital Partners oraz konsorcjum funduszy PE
 • 2014
  Czerwiec
  Zakup 100% akcji GetBack przez Grupę Idea Bank
 • 2014
  Marzec
  Rozpoczęcie działalności w Rumunii
 • 2012
  wrzesień
  Zezwolenie KNF na zarządzanie wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych