Obligacje

Ewidencja obligacji Capitea S.A.

Informacja dla obligatariuszy spółki Capitea S.A., posiadających obligacje ewidencjonowane dotychczas przez Vestor Dom Maklerski S.A.

Dom maklerski Q Securities S.A. przejął prowadzenie ewidencji obligacji Capitea S.A., ewidencjonowanych wcześniej przez Vestor Dom Maklerski S.A., który to na skutek decyzji administracyjnej Komisji Nadzoru Finansowego utracił zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej.

Rejestracja poszczególnych serii obligacji w ewidencjach prowadzonych przez Q Securities dokonywać się będzie sukcesywnie. Aktualna lista serii obligacji zapisanych w ewidencjach prowadzonych przez Q Securities znajduje się na stronie internetowej www.qsecurities.pl. Lista będzie aktualizowana na bieżąco.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z ewidencją obligacji prosimy o kontakt z domem maklerskim Q Securities S.A.

 


Ewidencja obligacji Capitea S.A.

Informacja dla obligatariuszy spółki Capitea S.A., posiadających obligacje ewidencjonowane dotychczas przez Polski Dom Maklerski S.A.

Dom maklerski Q Securities S.A. przejął prowadzenie ewidencji obligacji Capitea S.A.. w restrukturyzacji, ewidencjonowanych wcześniej przez Polski Dom Maklerski S.A., który to na skutek decyzji administracyjnej Komisji Nadzoru Finansowego utracił zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej.

Rejestracja poszczególnych serii obligacji w ewidencjach prowadzonych przez Q Securities dokonywać się będzie sukcesywnie. Aktualna lista serii obligacji zapisanych w ewidencjach prowadzonych przez Q Securities znajduje się na stronie internetowej www.qsecurities.pl. Lista będzie aktualizowana na bieżąco.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z ewidencją obligacji prosimy o kontakt z domem maklerskim Q Securities S.A.