Akcjonariat

Aktualna struktura akcjonariatu Capitea S.A.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 000 000,00 zł i dzieli się na 100 000 000 akcji.

Akcjonariusz
Liczba akcji/głosów
Udział w kapitale zakładowym
Udział w ogólnej liczbie głosów
Radosław Barczyński
29 938 196
29.94%
29.94%
DNLD Holdings S.à.r.l.
29 287 433
29.29%
29.29%
Q1 FIZ
5 931 581
5.93%
5.93%
Pozostali akcjonariusze
34 842 790
34.84%
34.84%
Razem
100 000 000
100,00%
100,00%
Radosław Barczyński

Liczba akcji/głosów

29 938 196

Udział w kapitale zakładowym

29.94%

Udział w ogólnej liczbie głosów

29.94%
DNLD Holdings S.à.r.l.

Liczba akcji/głosów

29 287 433

Udział w kapitale zakładowym

29.29%

Udział w ogólnej liczbie głosów

29.29%
Q1 FIZ

Liczba akcji/głosów

5 931 581

Udział w kapitale zakładowym

5.93%

Udział w ogólnej liczbie głosów

5.93%
Pozostali akcjonariusze

Liczba akcji/głosów

34 842 790

Udział w kapitale zakładowym

34.84%

Udział w ogólnej liczbie głosów

34.84%
Razem

Liczba akcji/głosów

100 000 000

Udział w kapitale zakładowym

100,00%

Udział w ogólnej liczbie głosów

100,00%

Udział w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów

Radosław Barczyński

DNLD Holdings S.à.r.l.

Q1 FIZ

Pozostali akcjonariusze