Ład korporacyjny

Dobre praktyki Spółek Notowanych na GPW

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW stanowią zbiór zasad ładu korporacyjnego.

Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółka nie stosuje 22 zasad: 1.3.1., 1.3.2., 1.4.,1.4.1., 1.4.2., 1.5., 1.6., 1.7., 2.2., 2.7., 2.11.5., 3.10., 4.1., 4.3., 4.9.1., 4.9.2., 4.11., 4.14., 5.6., 5.7., 6.2.,6.3.