Układ z wierzycielami

Przyspieszone Postępowanie Układowe (PPU)

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowił o:

  • otwarciu przyspieszonego postępowania układowego wobec GetBack S.A.;
  • wyznaczeniu Sędziego-Komisarza w osobie Pana SSR Jarosława Mądrego;
  • wyznaczeniu zarządcy w osobie Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Sp. j. we Wrocławiu numer KRS: 0000614840;
  • ustanowieniu kuratora, do reprezentowania praw obligatariuszy, w osobie Kamila Hajduka, licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego _numer licencji: 142;
  • zezwoleniu GetBack S.A. na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa GetBack S.A. w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu;
  • określeniu podstawy jurysdykcji wyłącznej krajowych sądów na mocy postanowień z art. 342 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego Dz. Urz. UE L 141 z dnia 06 czerwca 2015 r., s. 19-72; dalej: „Rozporządzenie”;
  • jak również o tym, że przyspieszone postępowanie układowe ma charakter postępowania głównego w rozumieniu przepisów Rozporządzenia.

Obwieszczenie – Monitor Sądowy i Gospodarczy z dnia 19.09.2018 r.
Sędzia komisarz nadzorujący przyspieszone postępowanie układowe dłużnika – Getback S.A. we Wrocławiu (nr KRS 0000413997), toczące się w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt VIII GRp 4/18), informuje, że postanowieniem wydanym na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 28.08.2018 r. zatwierdził spis wierzytelności przedłożony w 21 czerwca 2018 r. oraz uzupełniony przez nadzorcę sądowego na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 28 sierpnia 2018 r.

Sąd Rejonowy we Wrocławiu na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2019 r. zatwierdził układ przygotowany przez Zarząd Spółki

Rada wierzycieli

pdf
Komunikat nr 1/07/2018 Przewodniczącego Rady Wierzycieli
pdf, 102kB
pdf
Komunikat nr 3/07/2018 Przewodniczącego Rady Wierzycieli
pdf, 107kB
pdf
Komunikat nr 5/08/2018 Przewodniczącego Rady Wierzycieli
pdf, 136kB
pdf
Komunikat nr 6/08/2018 Przewodniczącego Rady Wierzycieli
pdf, 156kB
pdf
Uchwała nr 16/08/2018 Rady Wierzycieli co do warunków porozumienia z Altus TFI S.A.
pdf, 677kB
pdf
Komunikat nr 7/08/2018 Przewodniczącego Rady Wierzycieli
pdf, 4927kB
pdf
Uchwała RW nr 14.09.2018_zawezwanie do ugody GBK-Trigon TFI_2018 09 19_1
pdf, 576kB
pdf
Uchwała RW nr 14.09.2018_zawezwanie do ugody GBK-Trigon TFI_2018 09 19_2
pdf, 1142kB
pdf
Uchwała RW nr 15.09.2018_warunki porozumień z wierzycielami zabezpieczonymi_2018 09 19_1
pdf, 397kB
pdf
Uchwała RW nr 15.09.2018_warunki porozumień z wierzycielami zabezpieczonymi_2018 09 19_2
pdf, 677kB
pdf
Uchwała RW nr 2.10.2018 W przedmiocie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany terminu głosowania nad układem
pdf, 91kB
pdf
Uchwała RW nr 4.10.2018 Spółki GETBACK S.A
pdf, 50kB
pdf
Uchwały RW nr 7.11.2018
pdf, 3827kB
pdf
Uchwała RW nr 5.11.2018 z dnia 21 listopada 2018 roku
pdf, 1396kB
pdf
Uchwała RW nr 6.11.2018 z dnia 26 listopada 2018 roku
pdf, 3484kB
pdf
Uchwała RW nr 7.11.2018 z dnia 29 listopada 2018 roku
pdf, 1347kB
pdf
Pismo do PJK_2018.12.05
pdf, 1171kB
pdf
Pismo 18.12.2018 do Jastrzebskiego KNF z prezentatą
pdf, 1228kB
pdf
Pismo do PMM z prezentatą 2018.11.19
pdf, 3180kB
pdf
List do Przewodniczącego KNF 2018.11.08
pdf, 6927kB
pdf
Uchwała RW nr 2/01/2019 z dnia 22 Stycznia 2019 roku
pdf, 367kB
pdf
Uchwała RW nr 3/01/2019 z dnia 22 Stycznia 2019 roku
pdf, 428kB
pdf
Uchwała RW nr 4/01/2019 z dnia 22 Stycznia 2019 roku
pdf, 323kB
pdf
Uchwała RW nr 5/01/2019 z dnia 22 Stycznia 2019 roku
pdf, 361kB
pdf
Uchwała RW nr 6/01/2019 z dnia 22 Stycznia 2019 roku
pdf, 357kB
pdf
RW Uzasadnienie braku konwersji w PU 2019.01.22
pdf, 798kB
pdf
Informacja Przewodniczącego Rady Wierzycieli o działaniach Rady Wierzycieli_2019 08 19
pdf, 2839kB