Raporty

576 raportów

18 PAŹDZIERNIKA 2022, NUMER RAPORTU ESPI 29/2022 – Publikacja opóźnionej informacji poufnej. Złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej przeciwko KPMG Advisory sp. z o.o. sp.k. z/s w Warszawie oraz KPMG Advisory sp. z o.o. z/s w Warszawie

18 PAŹDZIERNIKA 2022, NUMER RAPORTU ESPI 29/2022 – Publikacja opóźnionej informacji poufnej. Złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej przeciwko KPMG Advisory sp. z o.o. sp.k. z/s w Warszawie oraz KPMG Advisory sp. z o.o. z/s w Warszawie

Zobacz raport

3 MARCA 2022, NUMER RAPORTU ESPI 7/2022 – Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – otrzymanie postanowienia Prokuratury Regionalnej w Warszawie w przedmiocie zwrotu dowodów rzeczowych w postaci środków pieniężnych pochodzących z ugody zawartej z Lartiq

3 MARCA 2022, NUMER RAPORTU ESPI 7/2022 – Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – otrzymanie postanowienia Prokuratury Regionalnej w Warszawie w przedmiocie zwrotu dowodów rzeczowych w postaci środków pieniężnych pochodzących z ugody zawartej z Lartiq

Zobacz raport

16 kwietnia 2021, NUMER RAPORTU ESPI 11/2021 Opóźniona informacja poufna zawarcie porozumień w sprawie rozliczeń wzajemnych roszczeń z funduszami: LUMEN Profit 14 NSFIZ, LUMEN Profit 15 NSFIZ, LUMEN Profit 16 NSFIZ i LUMEN Profit 18 NSFIZ

16 kwietnia 2021, NUMER RAPORTU ESPI 11/2021 Opóźniona informacja poufna zawarcie porozumień w sprawie rozliczeń wzajemnych roszczeń z funduszami: LUMEN Profit 14 NSFIZ, LUMEN Profit 15 NSFIZ, LUMEN Profit 16 NSFIZ i LUMEN Profit 18 NSFIZ

Zobacz raport

10 SIERPNIA 2020, NUMER RAPORTU ESPI 32/2020 Wyegzekwowanie przez Komornika Sądowego od Altus TFI i pozwanych przez Getback funduszy inwestycyjnych środków pieniężnych w kwocie 134.715.017 PLN tytułem zabezpieczenia roszczeń Getback i przekazanie ich na r

10 SIERPNIA 2020, NUMER RAPORTU ESPI 32/2020 Wyegzekwowanie przez Komornika Sądowego od Altus TFI i pozwanych przez Getback funduszy inwestycyjnych środków pieniężnych w kwocie 134.715.017 PLN tytułem zabezpieczenia roszczeń Getback i przekazanie ich na r

Zobacz raport

3 KWIETNIA 2020, NUMER RAPORTU ESPI 16/2020 Informacja o zmianie treści ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. – zmiana miejsca oraz umożliwienie udziału w NWZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

3 KWIETNIA 2020, NUMER RAPORTU ESPI 16/2020 Informacja o zmianie treści ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. – zmiana miejsca oraz umożliwienie udziału w NWZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zobacz raport

26 LUTEGO 2020, NUMER RAPORTU ESPI 8/2020 Uprawomocnienie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 6 czerwca 2019 r. o zatwierdzeniu Układu

26 LUTEGO 2020, NUMER RAPORTU ESPI 8/2020 Uprawomocnienie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 6 czerwca 2019 r. o zatwierdzeniu Układu

Zobacz raport

13 WRZEŚNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 69/2019 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku zawierającego skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej GetBack S.A. w restrukturyzacji

13 WRZEŚNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 69/2019 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku zawierającego skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej GetBack S.A. w restrukturyzacji

Zobacz raport

13 WRZEŚNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 68/2019 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku zawierającego skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej GetBack S.A. w restrukturyzacji

13 WRZEŚNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 68/2019 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku zawierającego skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej GetBack S.A. w restrukturyzacji

Zobacz raport

29 SIERPNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 64/2019 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku zawierającego skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej GetBack S.A. w restrukturyzacji

29 SIERPNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 64/2019 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku zawierającego skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej GetBack S.A. w restrukturyzacji

Zobacz raport

28 MAJA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 48/2019 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku zawierającego skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej GetBack S.A. w restrukturyzacji

28 MAJA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 48/2019 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku zawierającego skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej GetBack S.A. w restrukturyzacji

Zobacz raport

16 MAJA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 43/2019 Wstępna wycena wartości portfeli wierzytelności funduszy własnych znajdujących się w zarządzaniu GetBack S.A. w restrukturyzacji stanowiących podstawę do przygotowania wstępnego sprawozdania finansowego za 2018 r.

16 MAJA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 43/2019 Wstępna wycena wartości portfeli wierzytelności funduszy własnych znajdujących się w zarządzaniu GetBack S.A. w restrukturyzacji stanowiących podstawę do przygotowania wstępnego sprawozdania finansowego za 2018 r.

Zobacz raport

11 KWIETNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 31/2019 Powołanie Pana Radosława Barczyńskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej; Powołanie Pana Piotra Rybickiego w skład Komitetu Audytu, powołanie Komitetu ds. roszczeń restrukturyzacyjnych; usta

11 KWIETNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 31/2019 Powołanie Pana Radosława Barczyńskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej; Powołanie Pana Piotra Rybickiego w skład Komitetu Audytu, powołanie Komitetu ds. roszczeń restrukturyzacyjnych; usta

Zobacz raport

5 KWIETNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 23/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GetBack S.A. w restrukturyzacji z dnia 14 marca 2019 r., w jego części, która odbyła się w dniu

5 KWIETNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 23/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GetBack S.A. w restrukturyzacji z dnia 14 marca 2019 r., w jego części, która odbyła się w dniu

Zobacz raport

15 MARCA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 16/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GetBack S.A. w restrukturyzacji, w jego części, która odbyła się w dniu 14 marca 2019 roku.

15 MARCA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 16/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GetBack S.A. w restrukturyzacji, w jego części, która odbyła się w dniu 14 marca 2019 roku.

Zobacz raport

6 LUTEGO 2019, NUMER RAPORTU ESPI 10/2019 Wszczęcie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowania administracyjnego wobec GetBack S.A. w restrukturyzacji w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

6 LUTEGO 2019, NUMER RAPORTU ESPI 10/2019 Wszczęcie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowania administracyjnego wobec GetBack S.A. w restrukturyzacji w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

Zobacz raport

25 STYCZNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 7/2019 Przyjęcie propozycji układowej GetBack S.A. w restrukturyzacji z dnia 22 stycznia 2019 r. w głosowaniu na Zgromadzeniu Wierzycieli; tekst ujednolicony propozycji układowej GetBack S.A w restrukturyzacji z dnia 2

25 STYCZNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 7/2019 Przyjęcie propozycji układowej GetBack S.A. w restrukturyzacji z dnia 22 stycznia 2019 r. w głosowaniu na Zgromadzeniu Wierzycieli; tekst ujednolicony propozycji układowej GetBack S.A w restrukturyzacji z dnia 2

Zobacz raport

13 STYCZNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 1/2019 Nieprawomocne postanowienie Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie odmowy wpisu Pani Pauliny Pietkiewicz jako Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania funkcji Członka Zarządu

13 STYCZNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 1/2019 Nieprawomocne postanowienie Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie odmowy wpisu Pani Pauliny Pietkiewicz jako Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania funkcji Członka Zarządu

Zobacz raport

27 LISTOPADA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 124/2018 Doręczenie do GetBack S.A. w restrukturyzacji nieostatecznej decyzji administracyjnej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie naruszenia przez GetBack S.A. w restrukturyzacji zbiorowych

27 LISTOPADA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 124/2018 Doręczenie do GetBack S.A. w restrukturyzacji nieostatecznej decyzji administracyjnej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie naruszenia przez GetBack S.A. w restrukturyzacji zbiorowych

Zobacz raport

5 PAŹDZIERNIKA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 118/2018 Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w treści raportu rocznego GetBack S.A. w restrukturyzacji za rok 2017 i w treści skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej GetBack za rok 2017

5 PAŹDZIERNIKA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 118/2018 Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w treści raportu rocznego GetBack S.A. w restrukturyzacji za rok 2017 i w treści skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej GetBack za rok 2017

Zobacz raport

6 WRZEŚNIA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 114/2018 Oddelegowanie Pani Pauliny Pietkiewicz – członka rady nadzorczej – do czasowego wykonywania czynności członka zarządu; Powołanie Panów Wojciecha Łukawskiego i Radosława Barczyńskiego w skład Komitetu ds. Restru

6 WRZEŚNIA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 114/2018 Oddelegowanie Pani Pauliny Pietkiewicz – członka rady nadzorczej – do czasowego wykonywania czynności członka zarządu; Powołanie Panów Wojciecha Łukawskiego i Radosława Barczyńskiego w skład Komitetu ds. Restru

Zobacz raport

30 MAJA 2018 NUMER RAPORTU ESPI 87/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GetBack S.A. w restrukturyzacji, w jego części, która odbyła się w dniu 30 maja 2018 roku.

30 MAJA 2018 NUMER RAPORTU ESPI 87/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GetBack S.A. w restrukturyzacji, w jego części, która odbyła się w dniu 30 maja 2018 roku.

Zobacz raport

30 MAJA 2018 NUMER RAPORTU ESPI 86/2018 Powołanie Członka Rady Nadzorczej GetBack S.A. w restrukturyzacji; powołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej; powołanie Komitetu Audytu i Komitetu ds. Restrukturyzacji w ramach Rady Nadzorcze

30 MAJA 2018 NUMER RAPORTU ESPI 86/2018 Powołanie Członka Rady Nadzorczej GetBack S.A. w restrukturyzacji; powołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej; powołanie Komitetu Audytu i Komitetu ds. Restrukturyzacji w ramach Rady Nadzorcze

Zobacz raport

29 MAJA 2018 NUMER RAPORTU ESPI 81/2018 Powzięcie przez GetBack S.A. w restrukturyzacji wiedzy na temat złożenia przez Komisję Nadzoru Finansowego do Prokuratury Regionalnej w Warszawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku ..

29 MAJA 2018 NUMER RAPORTU ESPI 81/2018 Powzięcie przez GetBack S.A. w restrukturyzacji wiedzy na temat złożenia przez Komisję Nadzoru Finansowego do Prokuratury Regionalnej w Warszawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku ..

Zobacz raport

28 MAJA 2018 NUMER RAPORTU ESPI 80/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GetBack S.A. w GetBack S.A. w restrukturyzacji, w jego części która odbyła się w dniu 22 maja 2018 r

28 MAJA 2018 NUMER RAPORTU ESPI 80/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GetBack S.A. w GetBack S.A. w restrukturyzacji, w jego części która odbyła się w dniu 22 maja 2018 r

Zobacz raport

22 MAJA 2018 NUMER RAPORTU ESPI 77/2018 Delegowanie członka zarządu do czasowego wykonywania czynności członka zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji; powołanie prezesa zarządu i członka zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji

22 MAJA 2018 NUMER RAPORTU ESPI 77/2018 Delegowanie członka zarządu do czasowego wykonywania czynności członka zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji; powołanie prezesa zarządu i członka zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji

Zobacz raport

18 MAJA 2018 NUMER RAPORTU ESPI 70/2018 Umorzenie postępowania w sprawie wniosku wierzyciela osoby fizycznej GetBack S.A. w restrukturyzacji o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w trybie postępowania sanacyjnego wobec GetBack S.A.sygnatura akt: VI

18 MAJA 2018 NUMER RAPORTU ESPI 70/2018 Umorzenie postępowania w sprawie wniosku wierzyciela osoby fizycznej GetBack S.A. w restrukturyzacji o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w trybie postępowania sanacyjnego wobec GetBack S.A.sygnatura akt: VI

Zobacz raport

17 MAJA 2018 NUMER RAPORTU ESPI 69/2018 Upublicznienie przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych dokumentów w ramach prowadzonego wobec GetBack S.A. w restrukturyzacji

17 MAJA 2018 NUMER RAPORTU ESPI 69/2018 Upublicznienie przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych dokumentów w ramach prowadzonego wobec GetBack S.A. w restrukturyzacji

Zobacz raport

10 MAJA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 64/2018 – Otwarcie przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wobec GetBack S.A. przyspieszonego postępowania układowego w ramach…

10 MAJA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 64/2018 – Otwarcie przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wobec GetBack S.A. przyspieszonego postępowania układowego w ramach…

Zobacz raport

07 MAJA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 62/2018 – Udostępnienie przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu kopii wybranych kart z akt sprawy dotyczącej przyspieszonego postępowania układowego w ramach procesu wszczęcia restrukturyzacji GetBack S.A.

07 MAJA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 62/2018 – Udostępnienie przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu kopii wybranych kart z akt sprawy dotyczącej przyspieszonego postępowania układowego w ramach procesu wszczęcia restrukturyzacji GetBack S.A.

Zobacz raport

02 MAJA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 60/2018 – Złożenie przez GetBack S.A. wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec Emitenta w ramach procesu wszczęcia restrukturyzacji Emitenta na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

02 MAJA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 60/2018 – Złożenie przez GetBack S.A. wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec Emitenta w ramach procesu wszczęcia restrukturyzacji Emitenta na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

Zobacz raport

6 kwietnia 2018, NUMER RAPORTU ESPI 35/2018 – Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GetBack S.A. oraz treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GetBack S.A. do czasu zarządzenia przerwy.

6 kwietnia 2018, NUMER RAPORTU ESPI 35/2018 – Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GetBack S.A. oraz treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GetBack S.A. do czasu zarządzenia przerwy.

Zobacz raport

28 marca 2018, NUMER RAPORTU ESPI 28/2018 – Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GetBack S.A. oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GetBack S.A. do czasu zarządzenia przerwy.

28 marca 2018, NUMER RAPORTU ESPI 28/2018 – Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GetBack S.A. oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GetBack S.A. do czasu zarządzenia przerwy.

Zobacz raport

2 marca 2018, NUMER RAPORTU ESPI 15/2018 – Podjęcie przez Zarząd decyzji o zamiarze wystąpienia do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał na potrzeby podwyższenia kapitału zakładowego GetBack.

2 marca 2018, NUMER RAPORTU ESPI 15/2018 – Podjęcie przez Zarząd decyzji o zamiarze wystąpienia do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał na potrzeby podwyższenia kapitału zakładowego GetBack.

Zobacz raport

14 LIPCA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 61/2017 – Wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz ustalen

14 LIPCA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 61/2017 – Wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz ustalen

Zobacz raport

12 LIPCA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 58/2017 – Warunkowe dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. akcji Getback S.A. serii A, B, C, D i E oraz dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Giełdy Papi

12 LIPCA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 58/2017 – Warunkowe dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. akcji Getback S.A. serii A, B, C, D i E oraz dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Giełdy Papi

Zobacz raport

20 CZERWCA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 37/2017 K – Korekta omyłki pisarskiej w raporcie dotyczącym decyzji Prezesa UOKiK w sprawie wyrażenia bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad EGB Investments S.A.

20 CZERWCA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 37/2017 K – Korekta omyłki pisarskiej w raporcie dotyczącym decyzji Prezesa UOKiK w sprawie wyrażenia bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad EGB Investments S.A.

Zobacz raport

9 MARCA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 10/2017 – Zarząd spółki Getback S.A. („Emitent”) informuje, iż powziął informację o zatwierdzeniu w dniu dzisiejszym przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego dotyczącego obligacji Emitenta („Prospekt”)

9 MARCA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 10/2017 – Zarząd spółki Getback S.A. („Emitent”) informuje, iż powziął informację o zatwierdzeniu w dniu dzisiejszym przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego dotyczącego obligacji Emitenta („Prospekt”)

Zobacz raport

1 MARCA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 5/2017 – Podjęcie przez Zarząd decyzji o zamiarze wystąpieniu do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podjęcie uchwał na potrzeby pierwszej oferty publicznej akcji Spółki oraz ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu

1 MARCA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 5/2017 – Podjęcie przez Zarząd decyzji o zamiarze wystąpieniu do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podjęcie uchwał na potrzeby pierwszej oferty publicznej akcji Spółki oraz ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu

Zobacz raport