KOMUNIKAT CAPITEA S.A. („SPÓŁKA”) W ZWIĄZKU Z AKCJĄ DEZINFORMACYJNĄ SKIEROWANĄ DO OBLIGATARIUSZY SPÓŁKI