Daniel Ofiara

Członek Zarządu

Pan Daniel Ofiara jest absolwentem studiów magisterskich dziennych na Wydziale Finansów i Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ze specjalizacją: rachunkowość i auditing oraz analityk finansowy i zarządzanie ryzykiem. Karierę zawodową zaczynał jako pracownik działu księgowości w spółce działającej pod firmą Doradcy24 S.A.
Z Capitea S.A. związany zawodowo od 2012 roku, obecnie zatrudniony na stanowisku Dyrektora Departamentu Rachunkowości i Controllingu. W grudniu 2020 roku powierzono mu prowadzenie ksiąg rachunkowych Capitea S.A. W Grupie Capitea nadzoruje rozliczenia z zakresu księgowości i podatków, realizację płatności oraz procesy controllingu finansowego.
W przeszłości pełnił również funkcję Prokurenta Capitea S.A.
W kwietniu 2022 r. został powołany na funkcję Likwidatora spółek zależnych: Neum Pretium Sp. z o.o. oraz Mesden Investments Sp. z o.o.
W sierpniu 2023 r. został powołany do Zarządu Lens Finance S.A. w funkcji Członka Zarządu.