Jacek Rajnowski-Janiak

Członek Rady Nadzorczej

Pan Jacek Rajnowski-Janiak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiował też na Wydziale Prawa oraz Wydziale Zarządzania Université Rennes 1 we Francji oraz studiach doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Od 01.2001 r. do 12.2007 r. związany z podmiotami z Grupy Orange w Polsce - TP S.A., PTK Centertel Sp. z o.o., Fundacja Grupy TP, TP Edukacja i Wypoczynek Sp. z o.o. w których pełnił m.in. funkcję Doradcy Prezesa Zarządu TP S.A. oraz Wiceprezesa Zarządu Fundacji Grupy TP.

W 2008 roku pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Values Grupa Firm Doradczych.

Od 04.2010 r. do 04.2013 r. związany z Pekaes S.A., gdzie pełnił funkcję m.in. Prokurenta, Dyrektora Biura ds. Korporacji, Dyrektora Zarządu i Komunikacji, Przewodniczącego Komisji ds. Etyki, Pełnomocnika ds. CSR oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATB Truck S.A.

W okresie od 09.2013 r. do 11.2013 r. Dyrektor Departamentu Zarządzania Nieruchomościami Piotr i Paweł S.A.

Obecnie członek Rady Fundacji Filip od 03.2019 r. oraz członek Rady Nadzorczej Asseta S.A. z/s we Wrocławiu od 04.2024 r.

Specjalista w komunikacji, zarządzaniu i tworzeniu marki, CSR oraz zarządzania zasobami ludzkimi i nieruchomościami. Biegle zna język francuski, komunikatywnie język angielski.

Niezależny członek Rady Nadzorczej Capitea S.A.