Jarosław Dubiński

Przewodniczący Rady Nadzorczej

W ramach praktyki restrukturyzacji, na przestrzeni ostatnich 4 lat, był zaangażowany w ponad 20 procesów restrukturyzacyjnych, w tym w większości dużych restrukturyzacji, które miały miejsce na polskim rynku. W szczególności zaangażowany był w obsługę prawną restrukturyzacji zadłużenia finansowego PBG S.A., PKM DUDA S.A., Polimex Mostostal S.A. oraz Action S.A. W ramach praktyki fuzji i przejęć przeprowadził kilkadziesiąt transakcji. Doradzał m.in. w zakresie przejęć prowadzonych przez Grupę Maspex i Grupę MCI. Doradza również polskim i zagranicznym instytucjom finansowym (private equity i venture capital).
W ramach praktyki rynków kapitałowych nadzoruje współpracę z kilkunastoma towarzystwami funduszy inwestycyjnych w całym zakresie ich działalności. Posiada unikalne i największe na rynku polskim doświadczenie w zakresie tworzenia towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych oraz bieżącej obsługi działalności tych podmiotów.

Jest prawnikiem wyróżnianym trzykrotnie przez jeden z najbardziej prestiżowych międzynarodowych rankingów kancelarii prawniczych, prowadzony przez Chambers & Partners w kategoriach bankowość i finanse oraz restrukturyzacja i upadłość. Jest uznawany za wiodącego eksperta z zakresu restrukturyzacji i upadłości. Kancelaria Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy, którą zarządza, w okresie ostatnich 4 lat zrealizowała największą liczbę wyróżnionych przez dziennik „Rzeczpospolita” transakcji spośród wszystkich polskich kancelarii.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, jest radcą prawnym
i wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy. Prowadzi i nadzoruje w kancelarii praktykę M&A, restrukturyzację podmiotów gospodarczych oraz prawo rynków kapitałowych (w szczególności prawo funduszy inwestycyjnych).