Maciej Czapiewski

Członek Rady Nadzorczej
Członek Komitetu Audytu

Pan Maciej Tomasz Czapiewski jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu specjalność Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kierunek Prawo. Biegły Rewident nr 10326.

W latach 1997-2005 związany z firmą audytorską HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. Obecnie Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o.

Od 2006 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu HLB M2 Sp. z o.o. obecnie HLB M2 P.S.A., firmy audytorskiej nr 3149, HLB M2 Sp. Tax Audit Sp. z o.o., firmy audytorskiej nr 3697 oraz HLB M2 Advisory Business Services Sp. z o.o. oraz HLB M2 Payroll Sp. z o.o.

Specjalista w zakresie badań sprawozdań finansowych spółek, w tym giełdowych, grup kapitałowych oraz analizy finansowej i wyceny przedsiębiorstw. Biegle zna język angielski, komunikatywnie język niemiecki. Przeprowadzał prace z zakresu due diligence finansowego, badań planów połączenia, podziałów i przekształceń. Prowadził szkolenia m.in. z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej oraz konsolidacji. Wykładał w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu w Akademii Spółek Szkoły Głównej Handlowej, prowadzi szkolenia w ramach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Zasiadał w Radach Nadzorczych między innymi PKO BP S.A., Comarch S.A., Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. Obecnie jest członkiem Rad Nadzorczych w Caspar Asset Management S.A., Caspar TFI S.A. Przechodzi doroczne szkolenia zgodnie z wymaganiami określonymi dla biegłych rewidentów, z zakresu m.in. rachunkowości, podatków, prawa handlowego.

Niezależny członek Rady Nadzorczej Capitea S.A.