Paweł Halwa

Członek Rady Nadzorczej

Pan Paweł Halwa posiada wykształcenie wyższe, jest magistrem prawa, absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pan Paweł Halwa jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Pan Paweł Halwa jest Partnerem Zarządzającym w biurze Schoenherr w Warszawie. Specjalizuje się w doradztwie korporacyjnym, fuzjach i przejęciach oraz rynkach kapitałowych, w tym ofertach papierów wartościowych. Doradza przy strukturyzowaniu transakcji, w tym fuzji i przejęć transgranicznych, oraz w procesach restrukturyzacyjnych. Paweł doradzał instytucjom finansowym, w tym ubezpieczycielom, domom maklerskim i towarzystwom funduszy inwestycyjnych w kwestiach regulacyjnych. Reprezentował klientów w negocjacjach, jak również w postępowaniach przed sądami, a także organami i urzędami administracji państwowej, m.in. Komisją Nadzoru Finansowego, Ministerstwem Finansów, Narodowym Bankiem Polskim i Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Paweł jest autorem książek i artykułów z zakresu prawa spółek oraz rynków kapitałowych w Polsce i regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

W przeszłości związany między innymi z Ernst & Young, kancelarią Domański Zakrzewski Palinka oraz Salans.

Pan Paweł Halwa jest komplementariuszem uprawnionym do jednoosobowej reprezentacji spółki Schönherr Halwa sp.k., wcześniej był wpisany jako prokurent ww. spółki.

Obecnie jest także członkiem zarządu spółki austriackiej: Schönherr Rechtsanwälte GmbH.

Niezależny członek Rady Nadzorczej Capitea S.A