Robert Woźniak

Członek Rady Nadzorczej

Pan Robert Woźniak jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno - Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, o specjalności Ubezpieczenia. Ukończył również podyplomowe studia prawa handlowego na Uniwersytecie Warszawskim.

W latach 1999-2017 związany z międzynarodową grupą ubezpieczeniową AIG, w której pełnił funkcję dyrektorskie odpowiadając za sprzedaż i rozwój zaawansowanych produktów ubezpieczeniowych dla biznesu w krajach Europy Środkowej. Współautor ogólnych warunków ubezpieczenia i kontraktów ubezpieczeniowych dla klientów z sektora dużych przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Twórca procesów oceny ryzyka, przeprowadzał wewnętrzne audyty underwritingowe. Zawodowo zajmował się problematyką zarządzania ryzykiem.
Specjalista w ubezpieczeniach odpowiedzialności członków władz spółek kapitałowych, dedykowanych ubezpieczeń dla banków i instytucji finansowych oraz ubezpieczeń odpowiedzialności zawodowej.

Biegle zna język angielski oraz język hiszpański na poziomie komunikatywnym.

Pełnił funkcję członka Zarządu w GB Finance AB oraz Lens Finance S.A. Zasiadał w radzie Nadzorczej Asseta S.A.

Niezależny członek Rady Nadzorczej Capitea S.A.