Raporty

35 raportów

18 PAŹDZIERNIKA 2022, NUMER RAPORTU ESPI 29/2022 – Publikacja opóźnionej informacji poufnej. Złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej przeciwko KPMG Advisory sp. z o.o. sp.k. z/s w Warszawie oraz KPMG Advisory sp. z o.o. z/s w Warszawie

18 PAŹDZIERNIKA 2022, NUMER RAPORTU ESPI 29/2022 – Publikacja opóźnionej informacji poufnej. Złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej przeciwko KPMG Advisory sp. z o.o. sp.k. z/s w Warszawie oraz KPMG Advisory sp. z o.o. z/s w Warszawie

Zobacz raport

3 MARCA 2022, NUMER RAPORTU ESPI 7/2022 – Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – otrzymanie postanowienia Prokuratury Regionalnej w Warszawie w przedmiocie zwrotu dowodów rzeczowych w postaci środków pieniężnych pochodzących z ugody zawartej z Lartiq

3 MARCA 2022, NUMER RAPORTU ESPI 7/2022 – Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – otrzymanie postanowienia Prokuratury Regionalnej w Warszawie w przedmiocie zwrotu dowodów rzeczowych w postaci środków pieniężnych pochodzących z ugody zawartej z Lartiq

Zobacz raport