16 listopada 2022

16 LISTOPADA 2022, NUMER RAPORTU ESPI 31/2022 – Zmiana adresu siedziby Emitenta

Zarząd Capitea S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że z dniem 1 grudnia 2022 r. nastąpi zmiana adresu siedziby Emitenta z dotychczasowego, tj. ul. Rtm. W. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa, na nowy tj. al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa.

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Paulina Pietkiewicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 16:30

Pozostałe raporty:
2022
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej