14 grudnia 2022

14 GRUDNIA 2022, NUMER RAPORTU ESPI 33/2022 K – Korekta tematu raportu bieżącego nr 33 / 2022

Zarząd spółki Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie koryguje temat raportu bieżącego nr 33/2022 („Raport”) z dnia 12 grudnia 2022 r., w ten sposób, że nadaje mu brzmienie „Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2019″ i zastępuje nieprawidłowo oznaczony temat ” Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2022″. Pozostała treść raportu nie ulega zmianie.

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Paulina Pietkiewicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 16:31

Pozostałe raporty:
2022
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej