Raporty

155 raportów

14 LIPCA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 61/2017 – Wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz ustalen

14 LIPCA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 61/2017 – Wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz ustalen

Zobacz raport

12 LIPCA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 58/2017 – Warunkowe dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. akcji Getback S.A. serii A, B, C, D i E oraz dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Giełdy Papi

12 LIPCA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 58/2017 – Warunkowe dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. akcji Getback S.A. serii A, B, C, D i E oraz dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Giełdy Papi

Zobacz raport

20 CZERWCA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 37/2017 K – Korekta omyłki pisarskiej w raporcie dotyczącym decyzji Prezesa UOKiK w sprawie wyrażenia bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad EGB Investments S.A.

20 CZERWCA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 37/2017 K – Korekta omyłki pisarskiej w raporcie dotyczącym decyzji Prezesa UOKiK w sprawie wyrażenia bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad EGB Investments S.A.

Zobacz raport

9 MARCA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 10/2017 – Zarząd spółki Getback S.A. („Emitent”) informuje, iż powziął informację o zatwierdzeniu w dniu dzisiejszym przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego dotyczącego obligacji Emitenta („Prospekt”)

9 MARCA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 10/2017 – Zarząd spółki Getback S.A. („Emitent”) informuje, iż powziął informację o zatwierdzeniu w dniu dzisiejszym przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego dotyczącego obligacji Emitenta („Prospekt”)

Zobacz raport

1 MARCA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 5/2017 – Podjęcie przez Zarząd decyzji o zamiarze wystąpieniu do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podjęcie uchwał na potrzeby pierwszej oferty publicznej akcji Spółki oraz ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu

1 MARCA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 5/2017 – Podjęcie przez Zarząd decyzji o zamiarze wystąpieniu do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podjęcie uchwał na potrzeby pierwszej oferty publicznej akcji Spółki oraz ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu

Zobacz raport