22 kwietnia 2022

22 KWIETNIA 2022, NUMER RAPORTU ESPI 11/2022 – Odzyski za I kwartał 2022

Zarząd Capitea S.A. („Emitent”) przekazuje informację na temat odzysków zrealizowanych w I kwartale 2022 r. przez Grupę Kapitałową Capitea.

Odzyski za I kwartał 2022 r. wyniosły: 38 972 128 PLN.

Wartość odzysków zrealizowanych przez Grupę Kapitałową Capitea

I kwartał 2022 | I kwartał 2021 | Dynamika zmian

39,0 mln PLN | 47,4 mln PLN  | 82%

 

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Tomasz Strama – Wiceprezes Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 02:21

Pozostałe raporty:
2022
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej