Raporty

50 raportów

10 SIERPNIA 2020, NUMER RAPORTU ESPI 32/2020 Wyegzekwowanie przez Komornika Sądowego od Altus TFI i pozwanych przez Getback funduszy inwestycyjnych środków pieniężnych w kwocie 134.715.017 PLN tytułem zabezpieczenia roszczeń Getback i przekazanie ich na r

10 SIERPNIA 2020, NUMER RAPORTU ESPI 32/2020 Wyegzekwowanie przez Komornika Sądowego od Altus TFI i pozwanych przez Getback funduszy inwestycyjnych środków pieniężnych w kwocie 134.715.017 PLN tytułem zabezpieczenia roszczeń Getback i przekazanie ich na r

Zobacz raport

3 KWIETNIA 2020, NUMER RAPORTU ESPI 16/2020 Informacja o zmianie treści ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. – zmiana miejsca oraz umożliwienie udziału w NWZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

3 KWIETNIA 2020, NUMER RAPORTU ESPI 16/2020 Informacja o zmianie treści ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. – zmiana miejsca oraz umożliwienie udziału w NWZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zobacz raport

26 LUTEGO 2020, NUMER RAPORTU ESPI 8/2020 Uprawomocnienie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 6 czerwca 2019 r. o zatwierdzeniu Układu

26 LUTEGO 2020, NUMER RAPORTU ESPI 8/2020 Uprawomocnienie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 6 czerwca 2019 r. o zatwierdzeniu Układu

Zobacz raport