21 stycznia 2022

21 STYCZNIA 2022, NUMER RAPORTU ESPI 3/2022 – Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z dnia 21 stycznia 2022 r.

Zarząd Capitea S.A. (Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane na dzień 21 stycznia 2022 r., wraz z informacją, dotyczącą liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących”.

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Tomasz Strama – Wiceprezes Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 18:57

Pozostałe raporty:
2022
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej