Raporty

86 raportów

13 WRZEŚNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 69/2019 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku zawierającego skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej GetBack S.A. w restrukturyzacji

13 WRZEŚNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 69/2019 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku zawierającego skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej GetBack S.A. w restrukturyzacji

Zobacz raport

13 WRZEŚNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 68/2019 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku zawierającego skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej GetBack S.A. w restrukturyzacji

13 WRZEŚNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 68/2019 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku zawierającego skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej GetBack S.A. w restrukturyzacji

Zobacz raport

29 SIERPNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 64/2019 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku zawierającego skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej GetBack S.A. w restrukturyzacji

29 SIERPNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 64/2019 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku zawierającego skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej GetBack S.A. w restrukturyzacji

Zobacz raport

28 MAJA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 48/2019 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku zawierającego skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej GetBack S.A. w restrukturyzacji

28 MAJA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 48/2019 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku zawierającego skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej GetBack S.A. w restrukturyzacji

Zobacz raport

16 MAJA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 43/2019 Wstępna wycena wartości portfeli wierzytelności funduszy własnych znajdujących się w zarządzaniu GetBack S.A. w restrukturyzacji stanowiących podstawę do przygotowania wstępnego sprawozdania finansowego za 2018 r.

16 MAJA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 43/2019 Wstępna wycena wartości portfeli wierzytelności funduszy własnych znajdujących się w zarządzaniu GetBack S.A. w restrukturyzacji stanowiących podstawę do przygotowania wstępnego sprawozdania finansowego za 2018 r.

Zobacz raport

11 KWIETNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 31/2019 Powołanie Pana Radosława Barczyńskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej; Powołanie Pana Piotra Rybickiego w skład Komitetu Audytu, powołanie Komitetu ds. roszczeń restrukturyzacyjnych; usta

11 KWIETNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 31/2019 Powołanie Pana Radosława Barczyńskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej; Powołanie Pana Piotra Rybickiego w skład Komitetu Audytu, powołanie Komitetu ds. roszczeń restrukturyzacyjnych; usta

Zobacz raport

5 KWIETNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 23/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GetBack S.A. w restrukturyzacji z dnia 14 marca 2019 r., w jego części, która odbyła się w dniu

5 KWIETNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 23/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GetBack S.A. w restrukturyzacji z dnia 14 marca 2019 r., w jego części, która odbyła się w dniu

Zobacz raport

15 MARCA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 16/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GetBack S.A. w restrukturyzacji, w jego części, która odbyła się w dniu 14 marca 2019 roku.

15 MARCA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 16/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GetBack S.A. w restrukturyzacji, w jego części, która odbyła się w dniu 14 marca 2019 roku.

Zobacz raport

6 LUTEGO 2019, NUMER RAPORTU ESPI 10/2019 Wszczęcie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowania administracyjnego wobec GetBack S.A. w restrukturyzacji w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

6 LUTEGO 2019, NUMER RAPORTU ESPI 10/2019 Wszczęcie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowania administracyjnego wobec GetBack S.A. w restrukturyzacji w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

Zobacz raport

25 STYCZNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 7/2019 Przyjęcie propozycji układowej GetBack S.A. w restrukturyzacji z dnia 22 stycznia 2019 r. w głosowaniu na Zgromadzeniu Wierzycieli; tekst ujednolicony propozycji układowej GetBack S.A w restrukturyzacji z dnia 2

25 STYCZNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 7/2019 Przyjęcie propozycji układowej GetBack S.A. w restrukturyzacji z dnia 22 stycznia 2019 r. w głosowaniu na Zgromadzeniu Wierzycieli; tekst ujednolicony propozycji układowej GetBack S.A w restrukturyzacji z dnia 2

Zobacz raport

13 STYCZNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 1/2019 Nieprawomocne postanowienie Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie odmowy wpisu Pani Pauliny Pietkiewicz jako Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania funkcji Członka Zarządu

13 STYCZNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 1/2019 Nieprawomocne postanowienie Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie odmowy wpisu Pani Pauliny Pietkiewicz jako Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania funkcji Członka Zarządu

Zobacz raport