Raporty

131 raportów

27 LISTOPADA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 124/2018 Doręczenie do GetBack S.A. w restrukturyzacji nieostatecznej decyzji administracyjnej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie naruszenia przez GetBack S.A. w restrukturyzacji zbiorowych

27 LISTOPADA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 124/2018 Doręczenie do GetBack S.A. w restrukturyzacji nieostatecznej decyzji administracyjnej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie naruszenia przez GetBack S.A. w restrukturyzacji zbiorowych

Zobacz raport

5 PAŹDZIERNIKA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 118/2018 Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w treści raportu rocznego GetBack S.A. w restrukturyzacji za rok 2017 i w treści skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej GetBack za rok 2017

5 PAŹDZIERNIKA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 118/2018 Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w treści raportu rocznego GetBack S.A. w restrukturyzacji za rok 2017 i w treści skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej GetBack za rok 2017

Zobacz raport

6 WRZEŚNIA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 114/2018 Oddelegowanie Pani Pauliny Pietkiewicz – członka rady nadzorczej – do czasowego wykonywania czynności członka zarządu; Powołanie Panów Wojciecha Łukawskiego i Radosława Barczyńskiego w skład Komitetu ds. Restru

6 WRZEŚNIA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 114/2018 Oddelegowanie Pani Pauliny Pietkiewicz – członka rady nadzorczej – do czasowego wykonywania czynności członka zarządu; Powołanie Panów Wojciecha Łukawskiego i Radosława Barczyńskiego w skład Komitetu ds. Restru

Zobacz raport

30 MAJA 2018 NUMER RAPORTU ESPI 87/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GetBack S.A. w restrukturyzacji, w jego części, która odbyła się w dniu 30 maja 2018 roku.

30 MAJA 2018 NUMER RAPORTU ESPI 87/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GetBack S.A. w restrukturyzacji, w jego części, która odbyła się w dniu 30 maja 2018 roku.

Zobacz raport

30 MAJA 2018 NUMER RAPORTU ESPI 86/2018 Powołanie Członka Rady Nadzorczej GetBack S.A. w restrukturyzacji; powołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej; powołanie Komitetu Audytu i Komitetu ds. Restrukturyzacji w ramach Rady Nadzorcze

30 MAJA 2018 NUMER RAPORTU ESPI 86/2018 Powołanie Członka Rady Nadzorczej GetBack S.A. w restrukturyzacji; powołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej; powołanie Komitetu Audytu i Komitetu ds. Restrukturyzacji w ramach Rady Nadzorcze

Zobacz raport

29 MAJA 2018 NUMER RAPORTU ESPI 81/2018 Powzięcie przez GetBack S.A. w restrukturyzacji wiedzy na temat złożenia przez Komisję Nadzoru Finansowego do Prokuratury Regionalnej w Warszawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku ..

29 MAJA 2018 NUMER RAPORTU ESPI 81/2018 Powzięcie przez GetBack S.A. w restrukturyzacji wiedzy na temat złożenia przez Komisję Nadzoru Finansowego do Prokuratury Regionalnej w Warszawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku ..

Zobacz raport

28 MAJA 2018 NUMER RAPORTU ESPI 80/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GetBack S.A. w GetBack S.A. w restrukturyzacji, w jego części która odbyła się w dniu 22 maja 2018 r

28 MAJA 2018 NUMER RAPORTU ESPI 80/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GetBack S.A. w GetBack S.A. w restrukturyzacji, w jego części która odbyła się w dniu 22 maja 2018 r

Zobacz raport

22 MAJA 2018 NUMER RAPORTU ESPI 77/2018 Delegowanie członka zarządu do czasowego wykonywania czynności członka zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji; powołanie prezesa zarządu i członka zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji

22 MAJA 2018 NUMER RAPORTU ESPI 77/2018 Delegowanie członka zarządu do czasowego wykonywania czynności członka zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji; powołanie prezesa zarządu i członka zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji

Zobacz raport

18 MAJA 2018 NUMER RAPORTU ESPI 70/2018 Umorzenie postępowania w sprawie wniosku wierzyciela osoby fizycznej GetBack S.A. w restrukturyzacji o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w trybie postępowania sanacyjnego wobec GetBack S.A.sygnatura akt: VI

18 MAJA 2018 NUMER RAPORTU ESPI 70/2018 Umorzenie postępowania w sprawie wniosku wierzyciela osoby fizycznej GetBack S.A. w restrukturyzacji o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w trybie postępowania sanacyjnego wobec GetBack S.A.sygnatura akt: VI

Zobacz raport

17 MAJA 2018 NUMER RAPORTU ESPI 69/2018 Upublicznienie przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych dokumentów w ramach prowadzonego wobec GetBack S.A. w restrukturyzacji

17 MAJA 2018 NUMER RAPORTU ESPI 69/2018 Upublicznienie przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych dokumentów w ramach prowadzonego wobec GetBack S.A. w restrukturyzacji

Zobacz raport

10 MAJA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 64/2018 – Otwarcie przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wobec GetBack S.A. przyspieszonego postępowania układowego w ramach…

10 MAJA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 64/2018 – Otwarcie przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wobec GetBack S.A. przyspieszonego postępowania układowego w ramach…

Zobacz raport

07 MAJA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 62/2018 – Udostępnienie przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu kopii wybranych kart z akt sprawy dotyczącej przyspieszonego postępowania układowego w ramach procesu wszczęcia restrukturyzacji GetBack S.A.

07 MAJA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 62/2018 – Udostępnienie przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu kopii wybranych kart z akt sprawy dotyczącej przyspieszonego postępowania układowego w ramach procesu wszczęcia restrukturyzacji GetBack S.A.

Zobacz raport

02 MAJA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 60/2018 – Złożenie przez GetBack S.A. wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec Emitenta w ramach procesu wszczęcia restrukturyzacji Emitenta na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

02 MAJA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 60/2018 – Złożenie przez GetBack S.A. wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec Emitenta w ramach procesu wszczęcia restrukturyzacji Emitenta na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

Zobacz raport

6 kwietnia 2018, NUMER RAPORTU ESPI 35/2018 – Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GetBack S.A. oraz treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GetBack S.A. do czasu zarządzenia przerwy.

6 kwietnia 2018, NUMER RAPORTU ESPI 35/2018 – Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GetBack S.A. oraz treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GetBack S.A. do czasu zarządzenia przerwy.

Zobacz raport

28 marca 2018, NUMER RAPORTU ESPI 28/2018 – Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GetBack S.A. oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GetBack S.A. do czasu zarządzenia przerwy.

28 marca 2018, NUMER RAPORTU ESPI 28/2018 – Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GetBack S.A. oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GetBack S.A. do czasu zarządzenia przerwy.

Zobacz raport

2 marca 2018, NUMER RAPORTU ESPI 15/2018 – Podjęcie przez Zarząd decyzji o zamiarze wystąpienia do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał na potrzeby podwyższenia kapitału zakładowego GetBack.

2 marca 2018, NUMER RAPORTU ESPI 15/2018 – Podjęcie przez Zarząd decyzji o zamiarze wystąpienia do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał na potrzeby podwyższenia kapitału zakładowego GetBack.

Zobacz raport