29 grudnia 2022

29 GRUDNIA 2022, NUMER RAPORTU ESPI 34/2022 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. na dzień 26 stycznia 2023 r. na godzinę 12:00 oraz projekty uchwał

Podstawa: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Capitea Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 26 stycznia 2023 r., na godzinę 12.00, które odbędzie się w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 21, 00-854 Warszawa (The Westin Warsaw – Sala Aquarius)

Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Zgromadzenie”):

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie działań maksymalizujących spłatę wierzytelności układowych.

6. Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad.

Dokumentacja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.capitea.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/nwz-26-stycznia-2023, jak również w zakładce „Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie – NWZ 26 stycznia 2023 r.

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Paulina Pietkiewicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 10:37

Pozostałe raporty:
2022
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej