29 czerwca 2022

29 CZERWCA 2022, NUMER RAPORTU ESPI 18/2022 – Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capitea S.A., które odbyło się w dniu 29 czerwca 2022 r.

Zarząd Capitea S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta (dalej: „ZWZ”), które odbyło się w dniu 29 czerwca 2022 r. (ZWZ), wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ oraz w ogólnej liczbie głosów:

1. DNLD Holdings S.a.r.l., któremu przysługiwało 60.070.558 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 90,96% w liczbie głosów uczestniczących w ZWZ, co odpowiada 60,07% w ogólnej liczbie głosów

2. JP Morgan Funds któremu przysługiwało 3.838.288 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 5,81% w liczbie głosów uczestniczących w ZWZ, co odpowiada 3,84% w ogólnej liczbie głosów

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Paulina Pietkiewicz – Członek Zarządu

Godzina publikacji raportu: 22:46

Pozostałe raporty:
2022
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej