21 stycznia 2022

21 STYCZNIA 2022, NUMER RAPORTU ESPI 2/2022 – Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capitea S.A., które odbyło się w dniu 21 stycznia 2022 roku

Zarząd Capitea S.A. (Emitent) przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta zwołanym na dzień 21 stycznia 2022 roku (NWZ), wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na NWZ oraz w ogólnej liczbie głosów:

1. DNLD Holdings S.a.r.l., któremu przysługiwało 60.070.558 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 88,09% w liczbie głosów uczestniczących w NWZ, co odpowiada 60,07% w ogólnej liczbie głosów

2. JP Morgan Funds któremu przysługiwało 3.838.288 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 5,63% w liczbie głosów uczestniczących w NWZ, co odpowiada 3,84% w ogólnej liczbie głosów

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Tomasz Strama – Wiceprezes Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 18:50

Pozostałe raporty:
2022
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej