04 października 2022

4 PAŹDZIERNIKA 2022, NUMER RAPORTU ESPI 27/2022 – Realizacja płatności piątej raty układowej

Zarząd Capitea S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że do dnia 30 września 2022 r. Emitent zrealizował wypłatę pozostałej części piątej raty układowej, tj. w części nieobjętej przyspieszoną wypłatą – o której Emitent informował m.in. raportem bieżącym nr 8/2022 z dnia 03 marca 2022 r. Zgodnie z warunkami układu z wierzycielami zatwierdzonego postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 2019 r. („Układ”), płatność piątej raty układowej przypadała na 30 września 2022 r.

W wykonaniu powyższego Emitent dokonał płatności (w tym przekazał na depozyty sądowe) kwotę w wysokości 1,74 mln zł, zaś łącznie z wcześniejszą przyspieszoną płatnością piątej raty układowej, Emitent przeznaczył na wypłatę piątej raty układowej łącznie kwotę 40,28 mln zł. Powyższe oznacza, iż Emitent dokonał spłaty piątej raty układowej w całości i w terminie wynikającym z Układu.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Tomasz Targowski – Prokurent

 

Godzina publikacji raportu: 13:21

Pozostałe raporty:
2022
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej