29 czerwca 2022

29 CZERWCA 2022, NUMER RAPORTU ESPI 17/2022 – Zawarcie przez Capitea S.A. dwóch umów zastawu rejestrowego

Zarząd Capitea S.A. („Spółka”, „Zastawca”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2022 r. Spółka zawarła z DJM Trust Sp. z o.o. z/s w Warszawie („Zastawnik”), dwie umowy zastawu rejestrowego na aktywach Spółki („Umowy Zastawnicze”) tj. na:

a. 200 Certyfikatach Inwestycyjnych serii A wyemitowanych przez Jupiter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Warszawie wpisanego do prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1711, o wartości nominalnej 1.000 PLN każdy;

b. 15.000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii B wyemitowanych przez Jupiter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Warszawie wpisanego do prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1711, o wartości nominalnej 1.000 PLN każdy;

Na podstawie Umów Zastawnicznych w celu zabezpieczenia objętych Układem wierzytelności pieniężnych Wierzycieli (tj. wierzycieli Zastawcy należących do Grupy 1, Grupy 2, Grupy 3, Grupy 4, Grupy 6 oraz Grupy 7 zgodnie z postanowieniami Układu) wobec Zastawcy, Zastawca ustanowił na ww. aktywach zastawy rejestrowe z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia. Każdy z zastawów został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 1.000.000.000 PLN.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Paulina Pietkiewicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 22:40

Pozostałe raporty:
2022
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej