13 lipca 2022

13 LIPCA 2022, NUMER RAPORTU ESPI 20/2022 – Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Capitea S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 13 lipca 2022 r. Rada Nadzorcza Emitenta działając na mocy postanowień § 20 lit. f) Statutu Spółki, w oparciu o rekomendację Komitetu Audytu wybrała firmę audytorską PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Orzycka 6 lok. 1B, do:

– przeprowadzenia przeglądu półrocznych skróconych sprawozdań finansowych jednostkowych Spółki oraz skróconych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Capitea za okresy kończące się odpowiednio 30.06.2022 r. oraz 30.06.2023 r. oraz

– badania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Capitea za okresy kończące się odpowiednio 31.12.2022 r. oraz 31.12.2023r.

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

 

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Paulina Pietkiewicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 13:44

Pozostałe raporty:
2022
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej