14 kwietnia 2022

14 KWIETNIA 2022, NUMER RAPORTU ESPI 10/2022 – Realizacja płatności czwartej raty układowej

Zarząd Capitea S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że do dnia 31 marca 2022 r. Emitent zrealizował wypłatę pozostałej części czwartej raty układowej, tj. w części nieobjętej przyspieszoną wypłatą – o której Emitent informował m.in. raportem bieżącym nr 47/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. Zgodnie z warunkami układu z wierzycielami zatwierdzonego postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 2019 r. („Układ”), płatność czwartej raty układowej przypadała na 31 marca 2022 r.

W wykonaniu powyższego Emitent dokonał płatności (w tym przekazał na depozyty sądowe) kwotę w wysokości 0,5 mln zł, zaś łącznie z wcześniejszą przyspieszoną płatnością czwartej raty układowej, Emitent przeznaczył na wypłatę czwartej raty układowej łącznie kwotę 11,9 mln zł. Powyższe oznacza, iż Emitent dokonał spłaty czwartej raty układowej w całości i w terminie wynikającym z Układu.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Tomasz Strama – Wiceprezes Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 18:58

Pozostałe raporty:
2022
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej