14 stycznia 2022

14 STYCZNIA 2022, NUMER RAPORTU ESPI 1/2022 – Odzyski za IV kwartał 2021 r.

Zarząd Capitea S.A. („Emitent”) przekazuje informację na temat odzysków zrealizowanych w IV kwartale 2021 r. przez Grupę Kapitałową Capitea.

Odzyski za IV kwartał 2021 r. wyniosły: 38 602 376 PLN.

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Paulina Pietkiewicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 13:14

Pozostałe raporty:
2022
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej