19 lipca 2022

19 LIPCA 2022, NUMER RAPORTU ESPI 22/2022 – Odzyski za II kwartał 2022 r. oraz za I półrocze 2022 r

Zarząd Capitea S.A. („Emitent”) przekazuje informację na temat odzysków zrealizowanych w II kwartale 2022 r. oraz I półroczu 2022 r. przez Grupę Kapitałową Capitea.

Odzyski Grupy Kapitałowej Emitenta w II kwartale 2022 r. wyniosły 46 107 003 PLN, na co składała się suma odzysków w okresie raportowym w wysokości 43 841 024 PLN oraz odzyski w kwocie 2 265 979 PLN, które z powodu braku możliwości ich wcześniejszego rozpoznania, nie zostały wykazane jako odzyski w okresach poprzednich.

mln PLN

II kwartał 2022

II kwartał 2021

Dynamika zmian

46,1

51,6

89%

mln PLN

I – II kwartał 2022

I – II kwartał 2021

Dynamika zmian

85,1

99,0

86%

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Tomasz Targowski – Prokurent

 

Godzina publikacji raportu: 23:19

Pozostałe raporty:
2022
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej