21 kwietnia 2020

21 KWIETNIA 2020, NUMER RAPORTU ESPI 23/2020 Wysokość odzysków w marcu 2020 r.

Wysokość odzysków w marcu 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Getback S.A. przekazuje informacje na temat odzysków zrealizowanych w marcu 2020 r. Odzyski za marzec 2020 r. wyniosły 21 417 852 PLN, w tym z tytułu faktycznie zrealizowanych odzysków w kwocie 12 365 068 PLN oraz 9 052 784 PLN z wpłat wynikających z portfeli sprzedawanych do innych funduszy własnych, które to transakcje zostały odwrócone i które w poprzednich okresach nie były wykazywane jako odzyski.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Magdalena Nawłoka – p.o. Prezesa Zarządu

Paulina Pietkiewicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 14:15

Pozostałe raporty:
2020
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej