25 marca 2020

25 MARCA 2020, NUMER RAPORTU ESPI 15/2020 Wysokość odzysków w lutym 2020 r.

Wysokość odzysków w lutym 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. przekazuje informacje na temat odzysków zrealizowanych w lutym 2020 r.
Odzyski za luty 2020 r. wyniosły: 12 149 474 PLN.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Magdalena Nawłoka – p.o. Prezesa Zarządu
Tomasz Strama – Wiceprezes Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 13:49

Pozostałe raporty:
2020
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej