26 lutego 2020

26 LUTEGO 2020, NUMER RAPORTU ESPI 7/2020 Wysokość odzysków w styczniu 2020 r.

Wysokość odzysków w styczniu 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji przekazuje informacje na temat odzysków zrealizowanych w styczniu 2020 r.

Odzyski za styczeń 2020 r. wyniosły: 12 390 673 PLN

Porównując do poprzedniego miesiąca odzyski faktycznie zrealizowane spadły z kwoty 13 343 851 PLN za grudzień 2019 r. do kwoty 12 390 673 PLN za styczeń 2020 r., czyli o 7%.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Magdalena Nawłoka – p.o. Prezesa Zarządu
Tomasz Strama – Wiceprezes Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 9:33

Pozostałe raporty:
2020
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej