14 maja 2020

14 MAJA 2020, NUMER RAPORTU ESPI 25/2020 Wysokość odzysków w kwietniu 2020 r.

Wysokość odzysków w kwietniu 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Getback S.A. przekazuje informacje na temat odzysków zrealizowanych w kwietniu 2020 r.

Odzyski za kwiecień 2020 r. wyniosły: 12 402 150 PLN.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Magdalena Nawłoka – p.o. Prezesa Zarządu

Paulina Pietkiewicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 23:13

Pozostałe raporty:
2020
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej