09 kwietnia 2020

9 KWIETNIA 2020, NUMER RAPORTU ESPI 19/2020 Przejęcie zarządzania funduszem EGB Wierzytelności 2 NSFIZ przez TFI BDM S.A.

Przejęcie zarządzania funduszem EGB Wierzytelności 2 NSFIZ przez TFI BDM S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. „Emitent” informuje, że w dniu 9 kwietnia 2020 roku powziął informację o przejęciu przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A. z/s w Bielsku Białej, zarządzania EGB Wierzytelności 2 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z dniem 9 kwietnia 2020 roku.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Magdalena Nawłoka – p.o. Prezesa Zarządu
Tomasz Strama – Wiceprezes Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 15:53

Pozostałe raporty:
2020
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej