09 grudnia 2020

9 GRUDNIA 2020, NUMER RAPORTU ESPI 44/2020 Opóźniona informacja poufna – uznanie za dowód rzeczowy środków pochodzących z ugody zawartej z Lartiq TFI S.A

Zarząd Getback S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 25 maja 2020 r. powziął informację, że środki pochodzące z ugody zawartej przez Emitenta z Lartiq TFI S.A., o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 4/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w kwocie 40.000.000 zł, które stanowią aktywa grupy Emitenta, zostały uznane za dowód rzeczowy oraz przekazane na rachunek Prokuratury Regionalnej w Warszawie prowadzącej postępowanie pod sygn. RP I Ds. 11.2018 (przeciwko Konradowi K. i innym podejrzanym).

Zarząd Emitenta prowadzi rozmowy z Prokuraturą Regionalną w Warszawie w sprawie możliwego odblokowania ww. środków w celu przeznaczenia ich na przyspieszoną wypłatę rat układowych.

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Magdalena Nawłoka – p.o. Prezesa Zarządu

Radosław Barczyński – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 12:43

Pozostałe raporty:
2020
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej