17 listopada 2020

17 LISTOPADA 2020, NUMER RAPORTU ESPI 41/2020 Złożenie przez Getback S.A. odwołania od decyzji KNF z dnia 30 października 2020 r.

Zarząd Getback S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 16 listopada pełnomocnik Spółki złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w której Komisja Nadzoru Finansowego ( „KNF”) wydała w dniu 30 października 2020 r. decyzję, w której cofnęła Spółce zezwolenie udzielone decyzją KNF z dnia 24 września 2012 r. na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego („Zezwolenie”) oraz nałożyła na Spółkę karę pieniężną w wysokości 50.000 zł.

Powyższe oznacza, iż decyzja wydana przez KNF, działającą jako organ I instancji, nie uzyskała waloru ostateczności a Spółka nie utraciła Zezwolenia i nadal może prowadzić działalność polegającą na zarządzaniu wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Magdalena Nawłoka – p.o. Prezesa Zarządu

Radosław Barczyński – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 17:17

Pozostałe raporty:
2020
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej