26 lutego 2020

26 LUTEGO 2020, NUMER RAPORTU ESPI 8/2020 Uprawomocnienie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 6 czerwca 2019 r. o zatwierdzeniu Układu

Uprawomocnienie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 6 czerwca 2019 r. o zatwierdzeniu Układu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _Emitent_ informuje, iż powziął informację o wydaniu w dniu 24 lutego 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt VIII Gz 1/20, VIII GRp 4/18 postanowienia o oddaleniu zażalenia wierzyciela _Postanowienie_ na postanowienie z dnia 30 grudnia 2019 r. o odrzuceniu zażalenia wierzyciela na postanowienie o zatwierdzeniu układu z dnia 6 czerwca 2019 r., o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 1/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r.

Postanowienie to nie podlega zaskarżeniu, stało się zatem prawomocne, skuteczne i wykonalne z dniem 24 lutego 2020 roku. Zażalenie było ostatnim rozpoznawanym przez Sąd zażaleniem wierzyciela w postępowaniu o zatwierdzenie układu Emitenta.

Powyższe oznacza, iż postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 6 czerwca 2019 r. o zatwierdzeniu Układu uprawomocniło się.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:
Magdalena Nawłoka – p.o. Prezesa Zarządu
Paulina Pietkiewicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 10:09

Pozostałe raporty:
2020
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej