15 grudnia 2020

15 GRUDNIA 2020, NUMER RAPORTU ESPI 45/2020 Wysokość odzysków w listopadzie 2020 r.

Zarząd GetBack S.A. przekazuje informacje na temat odzysków zrealizowanych w listopadzie 2020 r. Odzyski za listopad 2020 r. wyniosły: 14 588 351 PLN.

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Magdalena Nawłoka – p.o. Prezesa Zarządu

Radosław Barczyński – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 20:17

Pozostałe raporty:
2020
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej