11 marca 2020

11 MARCA 2020, NUMER RAPORTU ESPI 12/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. na dzień 8 kwietnia 2020 r. na godzinę 11:00 oraz projekty uchwał

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. na dzień 8 kwietnia 2020 r. na godzinę 11:00 oraz projekty uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Getback S.A. _”Spółka”_ działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402_1_ i art. 402_2_ ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie _”NWZ”_ na dzień 8 kwietnia 2020 r., na godzinę 11.00, które odbędzie się w Warszawie pod adresem: Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa.

Zarząd Spółki wskazuje, że NWZ będzie miało następujący porządek obrad:
1_ Otwarcie Zgromadzenia.
2_ Wybór Przewodniczącego.
3_ Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4_ Przyjęcie porządku obrad.
5_ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody następczej na ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach Spółki.
6_ Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad.

Dokumentacja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.getbacksa.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia, w zakładce „Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie – NWZ 08.04.2020 r.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Magdalena Nawłoka – p.o. Prezesa Zarządu
Paulina Pietkiewicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 16:29

Pozostałe raporty:
2020
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej