28 sierpnia 2020

28 SIERPNIA 2020, NUMER RAPORTU ESPI 35/2020 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. z dnia 28 sierpnia 2020 roku

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. z dnia 28 sierpnia 2020 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Getback S.A. (Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane na dzień 28 sierpnia 2020 r., wraz z informacją, dotyczącą liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

 

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Magdalena Nawłoka – p.o. Prezesa Zarządu

Radosław Barczyński -Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 19:02

Pozostałe raporty:
2020
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej