08 kwietnia 2020

8 KWIETNIA 2020, NUMER RAPORTU ESPI 17/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getback S.A., które odbyło się w dniu 8 kwietnia 2020 roku

Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getback S.A. , które odbyło się w dniu 8 kwietnia 2020 roku.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Getback S.A. _”Emitent”_ przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta zwołanym na dzień 8 kwietnia 2020 roku _”NWZ”_, wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym NWZ oraz w ogólnej liczbie głosów.
1. DNLD Holdings S.a.r.l., któremu przysługiwało 60.070.558 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 88,33% w liczbie głosów uczestniczących w NWZ, co odpowiada 60,07% w ogólnej liczbie głosów w Getback S.A.;
2. JP Morgan Funds, któremu przysługiwało 3.838.288 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 5,64% w liczbie głosów uczestniczących w NWZ, co odpowiada 3,83% w ogólnej liczbie głosów w Getback S.A.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Magdalena Nawłoka – p.o. Prezesa Zarządu
Tomasz Strama – Wiceprezes Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 15:03

Pozostałe raporty:
2020
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej