10 kwietnia 2020

10 KWIETNIA 2020, NUMER RAPORTU ESPI 21/2020 Powołanie członka zarządu Getback S.A.

Powołanie członka zarządu Getback S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Getback S.A. _”Emitent”_ informuje, że z dniem 9 kwietnia 2020 r. uchwałą Rady Nadzorczej Emitenta powołany został na okres trzech miesięcy w skład Zarządu Emitenta pan Radosław Barczyński. Uchwała weszła w życie z dniem otrzymania przez Emitenta oświadczenia Pana Radosława Barczyńskiego o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta, o której Emitent poinformował raportem bieżącym nr 20/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.

Pan Radosław Barczyński nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. Pan Radosław Barczyński nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółek cywilnych, osobowych, ani też jako członek organów spółek kapitałowych lub innych, konkurencyjnych osób prawnych. Pan Radosław Barczyński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Radosław Barczyński w okresie od 27 sierpnia 2018 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta, a od 19 kwietnia 2019 r. do 9 kwietnia 2020 r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta. Pan Radosław Barczyński pełni obecnie funkcję Dyrektora w Spinko Sp. z o.o. _od 2016 r._, gdzie odpowiada m.in. za obszar komercyjny oraz zarządzanie łańcuchem dostaw. Pan Radosław Barczyński od 2016 r. jest wspólnikiem i członkiem zarządu spółki PRIX Investments Sp. z o.o.

Od 2011 do 2016 r. udziałowiec i zarządzający podmiotami działającymi na terenie Białorusi oraz Rosji. W okresie od 2011 do 2014 r. widniał w Krajowym Rejestrze Sądowym jako prokurent spółki Lama Gold Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa _obecnie Wertex Poznań Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w upadłości likwidacyjnej_. W latach 2009-2010 pełnił funkcje zarządcze w przedsiębiorstwach branży przemysłowej, w tym Vice Prezesa d/s Restrukturyzacji _Famak S.A._, Prezesa Zarządu _Fugo S.A._ oraz Członka Rady Nadzorczej _Fugo-Odlew Sp. z o.o._. W latach 2000-2009 był zatrudniony w instytucjach finansowych – UniCredit CAIB Poland S.A., Bank Pekao S.A., Bank BPH S.A. oraz Raiffeisen Bank Polska S.A.

Absolwent wydziału Finansów i Bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu _mgr ekonomii_ oraz studiów podyplomowych na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

Radosław Barczyński jest obywatelem polskim.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 5 oraz § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Magdalena Nawłoka – p.o. Prezesa Zarządu

Tomasz Targowski – Prokurent

 

Godzina publikacji raportu: 23:08

Pozostałe raporty:
2020
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej