28 grudnia 2020

28 GRUDNIA 2020, NUMER RAPORTU ESPI 47/2020 Realizacja przyspieszonej wypłaty 3. i 4. raty układowej

Zarząd Getback S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w okresie od 16 do 28 grudnia 2020 r., zrealizował przyspieszoną wypłatę 3. i 4. raty układowej, o której informował m.in. raportem bieżącym nr 43/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r.

Emitent, za pośrednictwem podmiotu z Grupy Kapitałowej GetBack, dokonał spłaty wyżej opisanych rat wobec bezspornych obligatariuszy własnych, wierzycieli handlowych i pracowniczych („Wierzyciele”) oraz przekazał środki pieniężne podmiotom prowadzącym ewidencje obligacji Emitenta tj. Domom Maklerskim i Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. w celu ich dalszej wypłaty na rzecz obligatariuszy. Podmioty prowadzące ewidencje obligacji będą realizowały płatności do 31 grudnia 2020 r. włącznie.

Na realizację powyżej wskazanych, przyspieszonych wypłat rat układowych Emitent przeznaczył łącznie kwotę 22.8 mln zł, w tym kwotę 11.4 mln zł na ratę 3 oraz kwotę 11.4 mln zł na ratę 4. Podmiot z Grupy Kapitałowej GetBack wypłacił bezpośrednio do Wierzycieli łącznie kwotę 8.1 mln zł, do Domów Maklerskich została przekazana kwota 9.1 mln zł, a do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych kwota 5.6 mln zł.

Środki wypłacone wierzycielom przez Spółkę odpowiadają warunkom prawomocnego układu, tj.

– Grupa 1 odpowiednio 2% (rata 3) i 2% (rata 4) łącznie 21.8 mln zł

– Grupa 6 odpowiednio 2% (rata 3) i 2% (rata 4) łącznie 0.06 mln zł

– Grupa 7 odpowiednio 12,5% (rata 3) i 12,5% (rata 4) łącznie 0.9 mln zł

przy czym wartość wyrażona w procentach odnosi się do wartości należności głównej spłacanej w układzie.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Magdalena Nawłoka – p.o. Prezesa Zarządu

Radosław Barczyński – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 22:32

Pozostałe raporty:
2020
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej