08 grudnia 2020

8 GRUDNIA 2020, NUMER RAPORTU ESPI 43/2020 Przyspieszona wypłata 3 oraz 4 raty układowej

Zarząd Getback S.A („Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 81/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. oraz 1/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. informuje o podjęciu, w dniu 8 grudnia 2020 r., uchwały Zarządu Emitenta, na mocy której Emitent dokona przyspieszonej wypłaty 3. oraz 4. raty układowej („przyspieszona wypłata rat układowych”) wynikających z układu z wierzycielami zatwierdzonego postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 2019 r. („Układ”).

Przyspieszona wypłata rat układowych, dotycząca wierzytelności bezspornych, rozpocznie się w dniu 16 grudnia 2020 r. (to jest w terminie wcześniejszym niż wynikające z Układu 30 września 2021 oraz 30 marca 2022 r.) i będzie realizowana w okresie od 16 grudnia 2020 r do 31 grudnia 2020 r. przez podmioty z Grupy Kapitałowej Emitenta oraz za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i Domów Maklerskich prowadzących ewidencję obligacji.

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Magdalena Nawłoka – p.o. Prezesa Zarządu

Tomasz Strama – Wiceprezes Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 12:58

Pozostałe raporty:
2020
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej