17 lipca 2020

17 LIPCA 2020, NUMER RAPORTU ESPI 29/2020 Wysokość odzysków w czerwcu 2020 r.

Wysokość odzysków w czerwcu 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Getback S.A. przekazuje informacje na temat odzysków zrealizowanych w czerwcu 2020 r.

Odzyski za czerwiec 2020 r. wyniosły: 13 205 631 PLN.

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Magdalena Nawłoka – p.o. Prezesa Zarządu

Radosław Barczyński – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 10:05

Pozostałe raporty:
2020
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej