17 listopada 2020

17 LISTOPADA 2020, NUMER RAPORTU ESPI 40/2020 Wysokość odzysków w październiku 2020 r.

Zarząd GetBack S.A. przekazuje informacje na temat odzysków zrealizowanych w październiku 2020 r.

Odzyski za październik 2020 r. wyniosły: 16 851 562 PLN, w tym z tytułu faktycznie zrealizowanych odzysków w kwocie 14 136 546 PLN oraz 2 715 016 PLN, które w poprzednich okresach nie były wykazywane jako odzyski z powodu braku przepływów pieniężnych pomiędzy funduszami własnymi.

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta

Magdalena Nawłoka – p.o. Prezesa Zarządu

Radosław Barczyński – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 14:54

Pozostałe raporty:
2020
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej